Euritmie-therapie

Euritmie Therapie voor Volwassenen

Ik neem de verwijzing van de arts als uitgangspunt voor de behandeling. Dan kijkt ik, wat de patiënt in de beweging laat zien. Op welke manier bewoon je je lichaam. Hoe beweeg je? Wat doe je teveel of te weinig? Er wordt gewerkt aan de hand van specifieke klankgebaren, die bij de klacht horen. Door deze te oefenen versterk je heel gericht het vitale proces en draag je wezenlijk bij aan het eigen herstel. Er worden oefeningen aangelegd die thuis ook geoefend kunnen worden.

Een voorbeeld

Iemand heeft last van inslaapproblemen. Kan iemand werkelijk loslaten zodat hij niet gaat malen. Met grote bewegingen oefen je dit, zodat hij zijn eigen lichaamszwaarte gaat ervaren. Door licht en zwaarte in de goede verhouding te brengen leert de cliënt zelf ontspanning aan te brengen.

Verloop van de behandeling

Een sessie duurt 30 min. en is 1x per week. Het therapie verloop kent 10 tot 14 sessies.

Kosten

Een sessie kost 38,40 incl. 21% BTW.
Ik ben lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging Euritmie Therapie (NVET) die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Anthroposofische Zorgaanbieders (NVAZ).

(n.b. De euritmietherapie wordt door de meeste verzekeraars vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Per verzekering is dit verschillend en ook per polis. Doorgaans wordt er 75% vergoed tot een bepaald maximum.)