Euritmie-therapie

Euritmie-therapie

                            Ritme is de drager van al het leven.

Als een mens gezond is, verlopen alle processen in ons lichaam zonder problemen. Maar bij ziekte vallen we uit een bepaald ritme: de hartslag wordt te snel, of de hormonen doen te veel of te weinig, de vertering stagneert.  Aan de hand van euritmische oefeningen wordt er gewerkt aan herstel van dit evenwicht. Want ritme is de drager van het leven.

Euritmie is een bewegingstherapie voor jong en oud, ontwikkeld binnen de anthroposofische gezondheidszorg. Euritmie (= goed ritme) kun je toepassen bij acute en/of chronische klachten zoals astma, migraine, stofwisselingsproblemen, hoge bloeddruk, maar ook bij uitputtingsklachten, vermoeidheid en slaapproblemen. Of bij het hervinden van de balans bij psychische problemen.
Bij kinderen ondersteunt de euritmie naast medische problemen het ontwikkelingsproces, op motorisch, sociaal en cognitief gebied.

Euritmie-therapie      

Euritmie-therapie werkt met bewegingsoefeningen die samenhangen met klank en ritme.  Beweging en ritme dragen bij aan de eigen vitaliteit.
Aan elke klank die je spreekt, gaat een specifieke  beweging vooraf. Deze nu letterlijk met de armen te bewegen heeft zijn doorwerking tot op de organen en hun functies. Zodat deze lichaamsfuncties, zoals ademhalen, opname en afbraak, uitscheiding weer hun werk naar behoren doen. Je brengt jezelf zodanig in beweging, dat er herstel kan gaan  ontstaan. Elke beweging heeft dus een specifieke kwaliteit.
De therapie vraagt geen voorkennis. Het is een aktieve therapie die de medische behandeling versterkt.