Euritmie-therapie

Indicaties

 

 • Hoge bloeddruk zowel bij te sterke boven- als onderdruk, ritme versterkende en vooral ontspannende oefeningen.
 • Slaapproblemen bij inslaap- en doorslaapproblemen.
 • Depressie Hoe lukt het mij om weer innerlijk in beweging te komen.
 • Hooikoorts Hoe is het met de vertering in ruime zin gesteld? Versterking van  afbraak-, uitscheiding-, en ademhalingsprocessen. 
 • Diabetis Versterking van de lever- en nierfunkties en insulineregulering
 • Burnout Hoe ga je om met jezelf en de omgeving? Wat doe je teveel of te  weinig in de beweging? Hoe stuur je jezelf voortdurend aan?
 • Astma Versterking van de uit- en inademing niet door er op te letten maar  de bewegingen ruimte te geven. Waardoor het lichaam behoefte heeft om te ademen.
 • Angsten Het overbewuste kan tot angsten leiden. Een goede verwerking van de  waarneming naar de beweging kan tot rust leiden.
 • Oncologische revalidatie Het imuunsysteem en de vitaliteit moeten opgebouwd worden evenals de warmtehuishouding.
 • Parkinson Van binnenuit de bewegingen aansturen en deze licht en groot leren maken. Duidelijker de ledematen leren ervaren.
 • Artrose  Het soepel houden van de gewrichten met rustige bewegingen.
 • Evenwichtsstoornissen