Euritmie-therapie

Welkom

Euritmietherapie

Euritmietherapie is een bewegingstherapie voor jong en oud, ontwikkeld binnen de anthroposofische gezondheidszorg.
Je spreekt met de beweging het zelfgenezend vermogen van de mens aan.

Duur van de behandeling

Een sessie duurt 30 min. en  is 1x per week. Het therapie verloop kent 10 tot 14 sessies. Bij kinderen gaat het om 2x een periode van 7 sessies met daarin een pauze van ook 7 weken.

Kosten

Een sessie € 38,40 incl. 21% BTW. De euritmietherapie wordt door de meeste verzekeraars vanuit de aanvullende verzekering vergoed.
Ik ben lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging Euritmie Therapie (NVET) die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Anthroposofische Zorgaanbieders (NVAZ).